OPTi interim management bringer processer og mennesker sammen

OPTi er specialister i at optimere din produktion – i Danmark, Kina eller Østeuropa.
Vi er produktionsingeniører, 3D konstruktører, specialister og generalister.
En af vore fordele er en meget lang erfaring med at optimere produkter, processer og igangsætte
produktion. Traditionelle konsulenter analyserer, dokumenterer og beregner businesscases - vi kan
også implementere løsningerne.

Dokumentation
OPTi sikrer præcision i dine
tegninger, tolerancer og kravs-specifikationer.
Det er afgørende for, at du kan
levere varen til rette tid, pris og
kvalitet.

Businesscase
OPTi er specialister i at trimme
din produktion, og finde
besparelses- og forbedrings-
potentialer.
Implementering
Hos OPTi kan vi realisere og
implementere de businesscases
vi præsenterer.
Hvis kunden ønsker det, står vi
f.eks. for den konkrete out-
sourcingog opstart af produk-
tionen i Kina.

"OPTi kommer udefra – og
stiller de kritiske spørgsmål:
Kan det her gøres anderledes,
smartere, billigere..." PMC
"OPTi’s indsats resulterede
i en optimal løsning, som
ikke er set før." Crisplant
”Produktionsstop blev kraftigt
reduceret – bedre kapacitets-udnyttelse og udskydelse
af store investeringer.” Coloplast