Dyre komponenter unødvendige som følge af ny konstruktion

"OPTI efterlever udtrykket ”The devil lies in the detail”. De er meget dygtige til at identificere
besparelsespotentialer – både store og små. Det er en fordel at OPTi kommer udefra – og med
friske øjne stiller de kritiske spørgsmål: Kan det her gøres anderledes, smartere, billigere...
OPTi er lykkes med at tjene deres egen løn 3 gange."
Kåre Gødsvang, Manager Supply Chain Operation, PMC

Dokumentation
Identifikation af et specifik
komponent, der som følge af
en høj kostpris fordyrer det
færdige produkt

Businesscase
Udarbejdelse af nye tegninger
med en alternativ konstruktion
af produktet, der overflødiggør
anvendelse af det dyre kom-
ponent.
Implementering
Businesscase realiseret
– og ny konstruktions-
metodeimplementeret og
overført i fremtidige produk-
ter.

"OPTi kommer udefra – og
stiller de kritiske spørgsmål:
Kan det her gøres anderledes,
smartere, billigere..." PMC
"OPTi’s indsats resulterede
i en optimal løsning, som
ikke er set før." Crisplant
”Produktionsstop blev kraftigt
reduceret – bedre kapacitets-udnyttelse og udskydelse
af store investeringer.” Coloplast