OPTi satte en stopper for: Produktionsstop og ustabile maskiner

"Optimeringsprojektet som Jan Sønderlyng stod i spidsen for, var en spændende rejse, der gav
store resultater, og havde topledelsens opmærksomhed.
Antallet af produktionsstop blev kraftigt reduceret – og bedre kapacitetsudnyttelse udskød
store investeringer." Kenneth Hüttel, Teknisk chef Coloplast

Dokumentation
Analyse af produktionsstop og
ustabile maskiner

Businesscase
Udviklede nyt koncept:
Total udstyrs effektivitet.

Reduktion i produktions-
omkostninger:
År 1 = 10 mio. Kr.
År 3 = 38 mio. Kr.

Implementering
Ny metode implementeret
og besparelser realiseret.

Nye key performance
indicators udviklet.

"OPTi kommer udefra – og
stiller de kritiske spørgsmål:
Kan det her gøres anderledes,
smartere, billigere..." PMC
"OPTi’s indsats resulterede
i en optimal løsning, som
ikke er set før." Crisplant
”Produktionsstop blev kraftigt
reduceret – bedre kapacitets-udnyttelse og udskydelse
af store investeringer.” Coloplast