R82 fik OPTi til at dokumentere, analysere og implementere outsourcing

"R82 kunne ikke vokse uden outsourcing. OPTI blev hyret på en tidsbegrænset kontrakt til at speede
outsourcingsprocessen op. OPTI leverede varen: besparelsespotential og kvalitetsniveau blev indfriet.
Vi har ikke afskediget en eneste på grund af outsourcing – tværtimod er medarbejdertallet vokset i Danmark
i den periode”, Palle Jensen, Supply Chain Manager R82

Dokumentation
R82 havde undervurderet
outsourcingopgaven.

Dokumentation var ikke ajourført
og der var storekvalitets-
problemer.

Businesscase
Dokumenterede betydeligt
besparelsespotentiale ved
outsourcing.

Plan for kvalitetssikring og
emballering.

Implementering
Kostprisen blev reduceret med
60%.

Kvalitetssikring ved stikprøve-
kontrol tilfredsstillende.

"OPTi kommer udefra – og
stiller de kritiske spørgsmål:
Kan det her gøres anderledes,
smartere, billigere..." PMC
"OPTi’s indsats resulterede
i en optimal løsning, som
ikke er set før." Crisplant
”Produktionsstop blev kraftigt
reduceret – bedre kapacitets-udnyttelse og udskydelse
af store investeringer.” Coloplast